Resumé

Vyjádření ke kácení stromů v Ostravě-Porubě z roku 2006, Mgr. Váňová, Arnika

Problémy s kácením stromů ve městě se táhnou již několik let. Občané si připadají bezmocní. Dosud (od roku 2001) bylo v Ostravě - Porubě skáceno kolem 1000 stromů. Na těchto stránkách jsou uvedeny některé petice a doprovodné články v tisku. Přes mohutný odpor kácení pokračuje. Občané postupují izolovaně. Jedna skupina neví o protestech druhé.

V Porubě vznikají stále nové záměry tzv. regenerace, kdy dochází k masivnímu kácení vzrostlých stromů.

Souběžně s devastací městské zeleně dochází v Ostravě od roku 2002 k trvalému zhoršování ovzduší. V roce 2006 již (podle odborníků z VŠB) dýcháme nejhorší vzduch v republice. Tzv. regenerací už prošly tyto lokality:

 • Park u porubského nábřeží (tj. kolem porubského zámku) (2001 – 2002) – cca 100 stromů se kácelo *
 • Nerudovo náměstí (2002) – asi 20 pokácených stromů
 • Novákovo náměstí (2002) – asi 40 pokácených stromů
 • Havlíčkovo náměstí (2002) – cca 50 pokácených stromů (mělo se kácet 134 stromů)
 • Okolí náměstí družby (2003) – cca 270 pokácených stromů
 • Část 5.obvodu (2004) – cca 90 pokácených stromů (2004) + 40 pokácených topolů
 • Pustkovecké údolí – počet stromů neznáme (2004)
 • Ulice Čkalovova a Dětská – regenerace byla dosti ohleduplná

Akce, které nyní probíhají

 1. má se pokácet 17 převážně lip na Opavské ulici kvůli rozšíření vozovky o necelý metr, na toto rozšíření není stavební povolení (odkaz "Opavská")
 2. mají se opravovat ulice Kopeckého, Alšova, Čs. Exilu, Urxova, Budovatelská a v rámci této akce má být pokáceno 144 vzrostlých stromů a skoro 700 m2 keřů kvůli budování nových parkovišť (odkaz "Historické jádro Poruby")
 3. začíná správní řízení na kácení stromů na 7.obvodě, kde v rámci velkého projektu regenerace zeleně by měla padnout téměř čtvrtina stromů (cca 370 stromů) na rozloze 38 ha mezi ulicemi Průběžná a Martinovská, regenerovat se mají trávníky a budovat modelace terénu.
 4. probíhá revitalizace Hlavní třídy – (byly poškozeny kořeny některých stromů)

Hlavní jmenovatelé všech akcí regenerace:

 • radnice neinformuje občany, že se budou kácet stromy
 • o chystaných projektech radnice informuje mlhavě a nedostatečně, informace ve zpravodaji radnice jsou nekonkrétní
 • jedná se většinou o velké investiční akce (Havlíčkovo nám. cca 30 mil. Kč, okolí nám. Družby cca 20 mil. Kč, oprava 5-ti ulic 86 mil. Kč)
 • když se občané ozvou, že se záměrem nesouhlasí, radnice jejich názor ignoruje a snaží se v projektu podle plánu pokračovat
 • V r. 2002 podepsalo přes 1000 občanů petici proti zbytečnému kácení stromů na Havlíčkově náměstí. Vlastní kácení zastavila ČIŽP v dubnu 2002 a radnice musela pak nechat celý projekt přepracovat.

  V r. 2006 podepsalo přes 800 lidí petici proti kácení stromů na Opavské ulici, přes 1400 lidí už podepsalo petici proti kácení stromů v ulicích Kopeckého, Alšově, Čs. Exilu, Urxově, Budovatelské.

  I o jiných důležitých projektech radnice občany neinformuje: stavba prodejny LIDL u ZŠ Valčíka, stavba Intersparu (odkaz "Hypermarket") na křižovatce ulic Opavská a Martinovská, stavba tramvajové trati na 8.obvod, doplněná kácením stromů místo nichž má vyrůst protihluková zeď.

  Petici proti LIDLu podepsalo přes 800 lidí, petici k záměru výstavby tramvajové trati podepisují obyvatelé nyní.

  Závěr

  Přes zhoršující se ovzduší, ubývá v Ostravě-Porubě vzrostlých stromů po desítkách či stovkách. Nikdo se občanů neptá, jaký na to mají názor, i když se to dotýká bezprostředně jejich bydlení v dané lokalitě. Občané se cítí radnicí stabilně obcházeni, podvedeni a ignorováni. Nejen v otázce kácení stromů, ale i pokud jde o jiné velké záměry a projekty ve městě.

  V Ostravě 15.9.2006, Mgr. H. Váňová  * Na druhém zasedání zastupitelstva městského obvodu Poruba dne 19.12. 2006 zpochybnil porubský starosta udávané počty vykácených stromů v zámeckém parku. Podle něj je reálný počet vykácených stromů nižší, než uvádí povolení MMO.