Náměstí Boženy Němcové

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané Ostravy-Poruby, prostřednictvím této petice žádáme, aby byl obnoven chodník na Náměstí Boženy Němcové, který se změnil při rekonstrukci náměstí v parkovací místa.
Nechce se nám věřit, že toto navrhli naši zástupci a tento návrh byl odborníky i schválen.

Jistě všichni ze Životního prostředí, Památkové péče, Magistrátu města Ostravy, Porubské radnice hledali kompromis, každý má své priority, ale výsledek je pro nás velice neuspokojivý. Auta na silnici - auta na chodníku!
Všichni chápeme kritickou situaci parkovacích míst, ale ne na úkor chodců! Hrubě nesouhlasíme s parkováním na bývalém chodníku!

Slibovali jste obytnou zónu a z náměstí je zóna parkovací. Vadí nám, že se děti do školy pohybují samy po vozovce v úzkém, naprosto nepřehledném provozu. Vadí nám, že ze vchodů projdeme mezi auty rovnou na silnici. Obtěžuje nás, že není kam projíždějícím autům na úzké komunikaci vyhnout. I to, že jsme my, i naše děti neustále ohrožováni. Vlevo auta vpravo auta. Nepřejeme si, aby naše děti vybíhaly ze školky rovnou na vozovku! Že se nyní, v zimním období, prodíráme rozježděným sněhem.

Chceme bezpečnost chodců, která by měla být na prvním místě

Děkujeme.

Za petiční výbor:

Radka Gráfová, Nám. B. Němcové 640/9, Ostrava-Poruba

Ing. Renáta Vydrová, Nám. B. Němcové 640/9, Ostrava-Poruba

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

Ing. Renáta Vydrová, Nám. B. Němcové 640/9

 

Dopis k petici Náměstí Boženy Němcové:

Neschází Vám chodník?  

Vážení sousedé, jistě jsme se všichni těšili na rekonstrukci našeho náměstí B. Němcové. Ale neschází Vám nyní bývalý chodník? Nechce se Vám věřit, že toto řešení bylo navrženo 9 našimi zástupci a tento návrh byl i odborníky schválen? Jistě všichni ze Životního prostředí, Památkové péče, Magistrátu města Ostravy, Porubské radnice hledali kompromis, každý má své priority, ale výsledek je auta na chodníku a auta i na silnici.

Všichni chápeme kritickou situaci parkovacích míst. Ale proč parkují na bývalém chodníku na úkor chodců? Slibovali obytnou zónu a z náměstí je zóna parkovací. Nevadí Vám, že se děti cestou do školy pohybují samy po vozovce v provozu? Že ze vchodů projdete mezi auty rovnou na silnici? Že v nepřehledných zatáčkách proti Vám vyjede auto, zastaví metr před Vámi a čeká až se mu vyhnete? Že není ani kam projíždějícím autům na úzké komunikaci vyhnout? Vlevo auta vpravo auta? Že děti vybíhají ze školky rovnou na vozovku? Že se nyní, v zimním období, prodíráme rozježděným sněhem? Neměla by být samozřejmostí bezpečnost obyvatel a nemělo by být samozřejmostí to, že mají lidé kde chodit?

Prosím tedy o zvážení a případném podepsání „Petice na obnovu chodníku“, která je sepsaná dle platného zákona

č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

Petice je přístupná, s laskavým svolením majitele, v naší Večerce prodejně DUO do 20. ledna 2011

Petiční výbor