Ministru životního prostředí, primátorovi a zastupitelstvu statutárního města Ostravy, starostovi a zastupitelstvu Úřadu městského obvodu Poruba

Petice za záchranu stromů v alejích památkové zóny v Porubě

Porubská radnice plánuje rekonstruovat ulice Kopeckého, Alšovu, Čs.exilu, Budovatelskou a Urxovu. Chce vybudovat nová parkovací stání. Zarážející je ovšem skutečnost, že tomuto záměru prý překážejí aleje vzrostlých stromů v těchto ulicích. Přitom jde o jádro městské památkové zóny, jejíž nedílnou součástí, je i městská zeleň, která na porubském sídlišti zajišťuje příjemné a vyhledávané bydlení.

Součástí záměru je totiž aleje a živé ploty ve výše uvedených ulicích vykácet, celkem 144 vzrostlých stromů (starých asi 50 let) a 686 m2 keřů, a vysadit tam nové stromky .

Některé chodníky mají být zcela zrušeny, jako např. v části ulice Kopeckého na jedné straně a v ulici Čs.exilu, která vede k místním gymnáziím, dokonce na obou stranách.

Ani v tomto případě radnice občany o záměru kácení alejí předem neinformovala, jak tomu bylo nedávno i v jiných případech (např. vybudování prodejny Lidl u Základní školy J.Valčíka, kácení 17 stromů na Opavské ulici, výstavba Intersparu na křižovatce Opavské s Martinovskou).

S plánovaným kácením stromů nesouhlasíme z těchto důvodů:

 1. Domníváme se, že pro potřebu rozšíření parkovacích možností lze najít takové řešení, které by umožnilo stromy zachovat
 2. Mladé stromky nenahradí ekologickou funkci vzrostlých stromů (vzhledem k neustálému zhoršování ovzduší města již od počátků masivního kácení od roku 2002 dýcháme dnes nejhorší vzduch v republice)
 3. Dojde k výraznému zhoršení životního prostředí z více hledisek:
  • nárůst hluku z projíždějících aut
  • zhoršení mikroklimatu (menší vlhkost, neúnosné teploty v létě, méně kyslíku)
  • větší prašnost v ulicích
  • zmizí stín, tolik vyhledávaný v letních měsících
  • více škodlivých emisí v ovzduší
  • zvětšení vydlážděných ploch na úkor trávníků.
 4. Dojde ke značné estetické újmě úrovně bydlení v této části města. Nechceme bydlet jako na Dubině.
 5. Dojde k estetickému poškození vzhledu památkové zóny.
 6. Tam, kde nebudou chodníky, dojde k ohrožení bezpečnosti občanů, zejména dětí, invalidů, starších lidí a matek s kočárky
 7. Vlivem výrazného zhoršení životního prostředí dojde i k ohrožení zdraví obyvatel.
Požadujeme:
 1. aby porubská radnice od záměru vykácet aleje stromů upustila
 2. aby porubská radnice řešila zvýšenou potřebu parkovacích stání jiným, k životnímu prostředí šetrnějším způsobem
 3. aby porubská radnice o veškerých zásazích do zeleně občany informovala s dostatečným předstihem, dostupným způsobem a dostatečně podrobně tak, aby se občané mohli k těmto záměrům vyjádřit dříve než dojde k nenapravitelným škodám na životním prostředí.

V Ostravě 8.srpna 2006

Petiční výbor ve složení:

Helena Šabatková, M.Kopeckého 606/22, Ostrava-Poruba, tel. 603 284 181 (pověřena jednat jménem výboru)
Ing. Věra Satinská, Alšova 574/14, Ostrava-Poruba
Ing. Michaela Sonnenscheinová, M.Kopeckého 621, Ostrava-Poruba
Jaromíra Augustová, M.Kopeckého 606/22, Ostrava-Poruba

My, níže podepsaní, souhlasíme s textem petice ” Petice za záchranu stromů v alejích památkové zóny v Porubě ” z 8. srpna 2006.
Vyplněné petiční archy zasílejte na adresu: Helena Šabatková, M.Kopeckého 606/22, 708 00 Ostrava-Poruba, případně je odevzdejte na jednom z těchto míst:

 1. Pekárna PEZO v průchodu z Hlavní třídy do ulice Čs.Exilu
 2. Kadeřnictví Naďa v Domě kultury Poklad
 3. Prodejna těhotenské módy na Opavské ulici u tramvajové zastávky Vozovna-Poruba

Z tisku:

Porubská radnice informuje občany, "Plánované rekonstrukce porubských ulic", 09.2006 Plánované rekonstrukce porubských ulic
Deník Šíp, 11.09. 006, "Radnice hodlá vyrubat Porubu", str.6 Deník Šíp
Dnes, 15.9.006, "Lidé bojují za stromy" str. C1 Lidé bojují za stromy
Podepisují petici proti kácení stromů Celý článek zde
Petice: nekácejte vzrostlé stromy, 10.11.2006 - str. 01 Celý článek zde
Lidé bojují za desítky stromů, 10.11.2006 - ŽANETA HORÁKOVÁ - str. 02 Celý článek zde
MF Dnes, 20.12.2006, Lidé bojují proti kácení Lidé bojují proti kácení
Lidé bojují proti kácení
MF Dnes, 20.12.2006, Jak to vidí Dalibor Madej Jak to vidí Dalibor Madej
Ostravská radnice, prosinec 2006,rozumím oběma stranám sporu o porubskou zeleň, říká náměstek primátora D. Madej Ostravská radnice, prosinec 2006,rozumím oběma stranám sporu o porubskou zeleň, říká náměstek primátora D. Madej
Prio, prosinec 2006, Pět otázek pro starostu Pět otázek pro starostu
D2, Stavba místo stromů naruší podle místních památkovou zónu Stavba místo stromů naruší podle místních památkovou zónu
MF Dnes, 22. 3. 2007, Jednání o kácení bylo rušné Celý článek zde
MF Dnes, 22.3.2007, Lidé nechtějí plošné kácení lip Celý článek zde
Britské listy, 21. 3. 2007, Starosty Nováka se bojí všichni Celý článek zde
Videozáznam uvedené omluvy Video ke stažení zde
Týdeník Ostrava, 27.12. 2006, Stromy se zatím kácet nebudou Týdeník Ostrava, 27.12. 2006, Stromy se zatím kácet nebudou
MF Dnes, 25.09.2007, Kácení začne brzy Celý článek zde


Stromy na ulici Budovatelské byly vykáceny v srpnu 2008.

Stromy na ulici Matěje Kopeckého

Moravskoslezský deník, 13.2.2009, Arnika: V Porubě se má v pondělí začít kácet i přes nesouhlas občanů Celý článek zde
Moravskoslezský deník, 17. 02. 2009, V Porubě se zatím nekácí Celý článek zde
   

 

Arnika podala dvě žaloby kvůli vykácení 153 stromů v Ostravě-Porubě

Tiskové zprávy: http://arnika.org/tz.shtml?x=2174881  1.4.2009

 

OSTRAVA (Arnika Ostrava) - Sdružení Arnika podalo dvě žaloby na zrušení dvou rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kterými se potvrzují rozhodnutí ostravského magistrátu o vykácení 153 stromů a 927 m2 keřů v ulicích Kopeckého a Čs. exilu. Proti tomuto záměru se Arnika odvolala, Krajský úřad však tato odvolání zamítl a vykácení stromů tak odsouhlasil. „Obě rozhodnutí byla podle našeho názoru vydána v rozporu se zákonem. Povolení ke kácení dřevin lze podle zákona o ochraně přírody a krajiny vydat pouze ze závažných důvodů, které převažují veřejný zájem na ochraně životního prostředí. Závažným důvodem nemohou být parkovací stání, která radnice na místě plánuje. Jejich stavbu lze realizovat a přitom stromy zachovat,“ komentovala podání žaloby mluvčí Arniky Zora Kasiková.

„Správní orgány obou stupňů nikterak nezjišťovaly u té které ke kácení navržené dřeviny závažný důvod pro její kácení ve vztahu k jejímu funkčnímu a estetickému významu“, uvádí se v žalobních důvodech. „Hodnota dřevin nebyla posuzována jednotlivě, ale úřad snesl rozličné důvody kácení pro všechny dřeviny najednou. Úřad vlastně nevyhodnotil význam dřevin, jak to požaduje zákon,“ vysvětlil Martin Skalský, vedoucí Centra pro podporu občanů Arnika. Navíc bylo povoleno vykácení i těch stromů, jejichž význam je vzhledem k jejich dobrému zdravotního stavu velký. Sám magistrát přitom potvrzuje, že dřeviny mají ve městě nenahraditelnou hygienickou, estetickou a ekologickou funkci. Závažné důvody, které by ospravedlnily jejich pokácení, přitom nebyly dány.

„Jedná se prakticky o plošné vykácení několika desítek dřevin, což je významný zásah do podoby oblasti, která je součástí památkové zóny. A samozřejmě je tu hledisko hygienické – v extrémně zatíženém životním prostředí Ostravska mají vzrostlé stromy významnou funkci, kdy zachycují nebezpečné prachové částice a další toxické látky,“ uvedla Helena Váňová z ostravské Arniky. Radnice se podle ní nesnaží hledat jinou alternativu, která by umožnila zdravé vzrostlé stromy v alejích zachovat.

Nejkvalitnější stromy mají být přitom vykáceny kvůli vytvoření nových parkovacích míst. To však nelze podle Arniky považovat za závažný důvod k pokácení stromů. „Estetický a funkční význam dřevin musí být posuzován současně s důvody pro kácení, nikoliv odděleně a pouze pro vymezení náhradní výsadby,“ říká Martin Skalský a odkazuje přitom na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze srpna 2008 (1).

Česká inspekce životního prostředí, která v únoru neodůvodněné kácení dočasně zakázala, v alternativním návrhu řešení situace s parkovacími místy poukázala na možnost rozšířit jejich počet i při zachování stromů (počet parkovacích stání by přitom mohl být ještě vyšší než po vykácení dřevin). Zdá se ale, že záměrem radnice je spíše proinvestovat nemalé finanční prostředky, přičemž účelnost jejich vynaložení je velmi problematická,“ dodala mluvčí Arniky Zora Kasiková.

V projektu je sice navržena náhradní výsadba, ta však nemůže ospravedlnit samotné vykácení stromů. Nejprve by musel být prokázán závažný důvod k odstranění dřevin. Stanovení náhradní výsadby nemůže být důvodem k odstranění stromů. Navíc uplyne mnoho let až desítek let, než nově vysazené stromy začnou plnit stejnou funkci jako stromy původní.

Není to poprvé, co Arnika podává žaloby proti kácení v Ostravě-Porubě. V září minulého roku se odvolala proti záměru vykácet stromy v Budovatelské ulici (3).

Přílohy:

(1) Jednalo se o rozsudek týkající se záměru vykácet stromy kvůli stavbě supermarketu ve Skutči. Podrobnosti v tiskové zprávě z 22. srpna 2008

(3) Viz tisková zpráva Arniky z 9. září 2008