Havlíčkovo náměstí

Petice za zachování parkové výsadby v obvodu Poruby

, sepsaná ve smyslu zákona č. 85/90 Sb. O právu petičním v novelizovaném znění.

3.3. 2002

Vážený pane starosto, vážená rado městského obvodu.
Dozvěděli jsme se, že náš městský obvod má obdržet dotaci na údržbu zeleně ve výši několika desítek miliónů korun. Tyto peníze mají být proinvestovány v rámci zásahů do veřejné zeleně a parků v Ostravě – Porubě.

My občané žádáme, aby se nezasahovalo do zeleně v parcích z důvodu výstavby sportovišť , jejich správních budov a dalšího příslušenství. Dojde tak k devastaci toho nejcennějšího, co v našem obvodu máme. Žádáme Vás, aby naši zástupci byli s Vašimi plány seznámeni a zapojeni do diskuze o budoucnosti zeleně Poruby a aby členům petičního výboru bylo umožněno zúčastnit se práce nad projekty zásahů do městské zeleně. Žádáme za seniory, chovatele psů, a za nemocné, pro které je park jedinou oázou klidu v rozbouřeném městě. Důvodem je snaha bránit devastaci hodnot, které Porubu charakterizují, a chránit klid a možnosti relaxace občanů.

Proč se nová hřiště staví, když v obvodě je, mnohdy poblíž parků, dostatek zcela zanedbaných sportovišť? Poruba má dva velké sportovní areály - VOKD, Sokol - na než město ,soudě podle jejich stavu, pozapomnělo. Kam si mají občané jít odpočinout, když z parků zmizí stromy a nahradí je rovné plochy sportovních atrakcí? Proč nejsou podobné závažné zásahy podrobeny nejprve veřejné diskuzi? Doba socialistického rozhodování je snad už za námi. Kdo rozděluje investice, když až dosud hřiště postavená v obci chátrají s výmluvou úředníků, že město nemá peníze? Odkud se v dosud tak chudé obci (viz stav dvorů,laviček a odpadkových košů, nefunkční WC na Hlavní třídě …) berou desítky miliónů, které žádné nápravě sloužit nemají?

Proč se neinvestuje do školních hřišť? Je smutné poslouchat, že si škola musela nechat koupit písek na doskočiště od soukromníka. Hluk, který sportování mladých s sebou nese, na školní hřiště patří, ale do parků ne. Školní hřiště jsou navíc v péči školníka, ale provoz hřiště v parku se jenom prodraží. Nehledě na devastaci.

Kam budou chodit majitelé psů? Vytěsníme je a starší nebo nemocné občany z města úplně?

V Porubě chybí spousta parkovacích ploch pro automobily. Proč vedení radnice zcela ignoruje skutečné potřeby občanů a neinvestuje více do této oblasti?

Oblast zeleně je důležitá, neničme ráz města, ale investujme tam, kde je to potřeba – pro hezčí město. Spolupracujte s těmi, kdo Vás volí!

Za petiční výbor: Ing. Daniel Klepáč, Alšovo nám. 688, 708 00 Ostrava – Poruba

Tuto petici sestavil a vydává petiční výbor, který tvoří tito členové:

Ing. Daniel Klepáč, Alšovo nám. 688, 708 00 Ostrava – Poruba
Martin Vlček, Sokolovská 1331/49, 708 00 Ostrava – Poruba
Ing. Eva Procházková, V zahradách 210, 708 00 Ostrava - Poruba

Součástí petice jsou podpisy občanů, kteří prohlašují:

„Připojuji svůj podpis k této petici, abych tuto petici podpořil. Nesouhlasím s výstavbou sportovišť v porubských parcích - jsem pro jiné využití těchto několikamilionových finančních prostředků porubské radnice a to:
  • Investice do obnovy stávajících školních hřišť, jež by i po vyučování zůstávala přístupná pro děti a mládež
  • Investice do obnovy chátrajících dvorů a hřišť pro nejmenší děti (pěkná pískoviště s lavičkami)
  • Investice do zeleně v porubském okolí (rozvoj porubského lesoparku jako příměstské rekreační zóny)
  • Investice do celkového vzhledu městského obvodu Poruba (lavičky, stezky pro cyklisty, nová parkovací místa neporušující charakteristický ráz Poruby …)

S obsahem petice jsem se řádně seznámil. S tímto obsahem souhlasím.“


Z tisku:

Týdeník Ostrava, "Přestaňte kácet, volají Porubáci!", 30.04. 2002 Přestaňte kácet
Týdeník Ostrava, "Inspekce zakázala kácení stromů", 30.04. 2002, MS Deník, "Inspekce zastavila kácení stromů v Ostravě-Porubě", 30.04.002 Přestaňte kácet
Přestaňte kácet
Týdeník Ostrava, "Boj za stromy stále pokračuje", 07.05. 2002 Přestaňte kácet