Bobr ve Vratimově

Mail ze dne 4. 2. 2011 o výskytu bobra a jeho ohrožení mail o bobrovi
Reakce České inspekce životního prostředí, 14. 2. 2011 odpoved

 Pobytové znaky bobra evropského v Ostravě-Vratimově u řeky (foto: Radim Vavroušek)

Bobr okus 1 Bobr okus 2 Bobr okus 3 Okus 4