Výsadba alejí


Svedení dopravy do jihozápadní části Poruby (dosud rekreační oblasti města), odkud přichází převážná část větrů alespoň částečně pročišťujících vzduch nad Ostravou (a zároveň nový trend soustřeďování exhalacemi zatěžujícího průmyslu do této oblasti) určitě ovzduší Ostravy nepomůže. Také vedení dálnice, která v oblasti od Klimkovic po Svinov kopíruje trasu silnice I. třídy Rudné, zapříčiní zvýšenou zátěž ovzduší města. 

Proti emisím v ovzduší se dá z pozice občana bojovat jedině tak, že vysázíme větší počet stromů, které jsou schopny snížit popř. likvidovat zvýšený výskyt mikroskopického prachu a kouřových zplodin ve svém okolí. Proto je důležité sázet stromy zejména v oblastech okolo těchto silnic. V tomto případě Ostravě-Porubě a Svinově.

 

podzimní stromy