Aleje Svinov

Výsadba stromořadí podél ulice Ostravská

 Děkujeme nadaci OKD - program "Pro budoucnost", která projekt finančně podpořila.    


Obsahem projektu je výsadba stromů podél ulice Ostravská. Osazena bude speciální odrůda třešní, upravena pro výsadbu do alejí podél ulice.  Stromořadí bude sloužit jako částečná ochrana proti vlivu D47, jako větrolam, ale také jako náhrada původní švestkové aleje.

Sázení aleje proběhne v závěru letošního roku. Realizace ještě závisí na oficiálním schválení Radou městského obvodu Svinov. Obec zatím pouze schválila záměr výsadby, spolupráci předpokládáme hlavně v zapůjčení techniky, potřebné pro úpravu terénu, vytýčení a vyhloubení jam pro výsadbu. Výsadbu stromů, ochranu stromků proti okusu zvěře a poškození stejně jako jejich údržbu po výsadbě předpokládáme vlastními členy ZO ČSOP a jejími příznivci.

Sázení aleje provádí detašované ekologické centrum "Nové Ostravy" z Ostravy-Svinova pod vedením Ing. Josefa Neuwirtha.

Výsledek:

 Námi připravovanou a radou schválenou alej nakonec vysázela Ostrava-Svinov z peněz města. Dotaci jsme nadaci OKD vrátili. Máme skutečně tolik peněz? Nebo je třeba více kontrolovat, kam jdou daně občanů? Nad plýtváním někdy zůstává rozum stát.