Trees Wake

Trees Wake

Vzpomínka na stromy s diskusí o městě, zeleni a ovzduší v Ostravě, tato akce je součástí projektu "Stromy, plíce Ostravy"  

Ostrava-Poruba, 27. 02. 2009

Své názory, stanoviska a podněty vyjádřili: 1. Mgr. Ivo Kaleta - o.s. Stromy ve městě, 2. Doc. Ing. Jančík Petr, Ph.D, 3. Mgr. Helena Váňová - Arnika, 4. Pavla Dohnalová - Historická Poruba, 5. Ing. Arch. Dušan Richtár, Skalka o.s., 6. Jan Mech - film-Turkov, 7. Ing. Adam Kantor + Ing. Pavel Horečka - OS Poruba, 8. Ing. Jan Tichý - petice Prodloužená Rudná,  9. Ing. Michaela Sonnenscheinová - Petice za záchranu stromů v alejích památkové zóny v Porubě, 10. Mgr. Petr Polášek - ZO ČSOP Nová Ostrava.

 

Příspěvky jsou uváděny pod číslem diskutujícího:

7. V loňské roce se městský obvod Ostrava-Poruba zapojil do programu Místní agenda 21 (MA21), který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe a je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi. Celý program zastřešuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictví agentury CENIA (http://www.ma21.cz/). Přehled obcí už zapojených do MA21 je zde http://ma21.cenia.cz/.

V minulém roce se do programu přihlásila Poruba, prozatím do základního programu Zájemci, přičemž hlavním partnerem radnice je organizace ČSOP Onyx (http://www.csoponyx.cz), kontakt Iveta Kopečná - tel.: 607 815 945, na jejích stránkách www.ma21.eu je možné najít podklady k účasti Poruby na programu MA21, schválený plán agendy, reakce tisku a pod.

Program Zájemci, kterého se Poruba účastní, je nejnižší stupeň MA21 určený pro ty municipality, které si chtějí program osahat. Další stupně programu D, C, B a A vyžadují od účastníků daleko vyšší spoluúčast a aktivitu, která je během programu ověřována, například určení politika, který je za program odpovědný atd. Čili bylo by dobré se snažit přimět náš obvod k účasti v dalších stupních programu a tím k větší účasti občanů na dění v lokalitě.