Beseda o životním prostředí

Beseda o životním prostředí

Ostrava-Poruba, 4.10. 2008

Moderátor:

Ladislav Vrchovský, první místopředseda moravskoslezské krajské organizace Strany zelených

Hosté:

ministr životního prostředí RNDr. Martin Bursík

ředitelka České inspekce životního prostředí Ing. Eva Tylová

Přispívající:

Mgr. Petr Polášek, ČSOP Nová Ostrava, téma: Cyklotrasa OV- Hradec, příprava sázení alejí

Jindřich Mitura, ČSOP Nová Ostrava, téma: Problematika plánované výstavby cyklotrasy

Markéta Kubáňová, Via Vitae, téma: Možnosti financování projektů na ochranu přírody z fondu OPORA

Doc. Ing. Petr Jančík PhD., vedoucí katedry ochrany životního prostředí v průmyslu VŠB, téma: Měření stavu znečištění ovzduší a vliv zeleně na množství polétavého prachu

Mgr. Helena Váňová, Arnika, téma: Seznámení se stavem zeleně ve městě